KAKO IZABRATI OPTIMALNU NOĆNU OPTIKU ?

Ovo pitanje postavlja svaki lovac prilikom svoje prve kupovine, a i kasnije kada se na osnovu prethodnih iskustava dodatno oprema boljim uređajima.

Dilema je uvek prisutna, a stalna pitanja su: koji uređaj ima optimalne performanse, koje su prednosti i mane, odnos kvalitet – cena, gabariti i težina uređaja, da li je manipulacija jednostavna i omogućava komformno korišćenje.

Odgovor na ova i slična pitanja mora se bazirati pre svega na osnovnim znanjima o uređajima noćne optike, kao i individualnim sklonostima svakog lovca.

Naš zadatak u ovoj kratkoj edukaciji biće da Vam odluku o izboru opreme učinimo lakšom.

TIPOVI UREĐAJA NOĆNE OPTIKE

Pre svega, podela noćne optike je prema aplikaciji, a može se generalno klasifikovati u sledeće dve grupe:

 

Podela po aplikaciji

  • Uređaji za osmatranje (monokulari i binokulari),
  • Uređaji za nišanjenje i gađanje (samostalni nišani ili dodaci dnevnoj optici, tzv. clip-on uređaja).

Podela po tehnologiji

  • Pasivni (night vision)
  • Termovizijski